Østfoldkirken

Ranger dette elementet
(2 stemmer)

”MENS VI VENTER PÅ GODOT.”

”Mens vi venter på Godot” er Samuel Beckett (døde i 1989, 83 år gammel) sitt mest kjente skuespill.  Det ble første gang spilt i Paris i 1953, og ble i 1964 oversatt til norsk og har nådd et bredt publikum, ikke minst gjennom fjernsynsteatret.  I disse dager går det for fulle hus på Nationaltheatret.

Scenen er ”her og nå”.  Vi møter to landstrykere som venter på en viss Godot.  Men siden han aldri dukker opp, synes stykket nettopp å handle om selve ventingen, og om de trivielle gjøremål som kan fylle en ellers meningsløs tilværelse.  Hvem er forresten Godot?  Er han Gud eller kanskje en annen velgjører?  En av de mange tolkninger av dette humoristisk-triste dramaet kan utlegges omtrent slik: Vi venter, altså er det noe… Man finner aldri ut hvem denne Godot var, og heller ikke om disse to landstrykerne ventet forgjeves.  Eller er det slik at bare man venter på noe så kommer det til slutt uansett hva man venter på?

Når jeg leser om dette teaterstykket og ser dets tittel, så tenker jeg på mange kristne som befinner seg i samme posisjon, og venter på noe: ”Mens vi venter på vekkelsen”… Og mens vi venter så må vi bare finne på noe å gjøre og snakke om for å få tiden til å gå, for en dag så kommer jo vekkelsen og det er jo det vi venter på, eller?

Jeg hadde en dag privilegiet å få intervjue Reinhard Bonnke, og spurte han om hva vekkelse er for noe?  Han svarte veldig bestemt og konsist: ”Pinsedag er vekkelse!” Om det er korrekt at vekkelsen kom på pinsedagen for over 2000 år siden, så venter vi jo forgjeves på vekkelsen, på vår ”Godot”.  Han har jo allerede kommet.

Hele denne læren vi har laget oss om ”vekkelsen” som en dag skal komme har på mange måter blitt som et luftslott vi vil flykte inn i.  Men luftslottet har ingen substans, spesielt siden ordet ”vekkelse” ikke engang finnes i Bibelen.  Konsekvensen av denne måten å tenke på, har ført til stor passivitet og mangel på initiativ i de kristne rekkene; for det er jo ingen vits å gjøre noe før ”Godot” kommer.

Nå setter jeg med vitende vilje ting litt på spissen for å provosere oss til å tenke på en ny måte.  For å vende godsiden til dette uttrykket ”vekkelse”, så forstår jeg jo hva folk mener når de snakker om det.  Man ønsker at ”vekkelsen” skal komme så de kristne skal bli fornyet og brennende, at folk skal komme i syndenød og bli frelst, bedehus og kirker igjen bli fylt opp av folk, mennesker blir helbredet osv. osv.

Men hva er det vi venter på som ikke allerede har kommet?  Venter vi på enda en Hellige Ånd fra Himmelen som skal hjelpe den første som kom på pinsedagen for 2000 år siden?  Nei, så hva er det vi venter på da? 

Guds ord sier at vi skal gå ut i hele verden og forkynne evangeliet, at vi skal legge hendene på de syke, at vi nå skal bruke de talentene og gavene Gud har gitt oss i Hans tjeneste, at vi skal være Ordets gjørere ikke bare dets hørere. Men det sies ikke noe om at det først skal skje når ”vekkelsen” kommer.  Vi har dessverre snudd det hele på hodet.  Det er gjennom å gjøre det som Ordet sier at vi vil få oppleve alt det som vi forbinder med ordet ”vekkelse.”

”Mens vi venter på vekkelsen” er en veldig lite utbredt tankegang i Afrika.  Der er folk så desperate etter Gud og i så store behov, at deres tro på Gud er ”her og nå”. Om de skal vente på en ”Godot” som en dag kanskje kommer, så vil de fleste være døde før den dagen kommer, om den kommer.  Derfor skjer det også utallige manifestasjoner av Guds kraft, og tusenvis blir frelst hver dag.  Etter å ha bodd i Afrika i 14 år, så har jeg heldigvis blitt farget av denne måten å tenke på og tro på.

Jeg ønsker ikke å sitte passivt og vente på at ”Godot” en dag skal komme.  Det vi gjør vil bringe gjennombrudd og bringe Guds kraft på banen.  Vi trenger alle sammen å bli aktivt involvert i det Gud gjør i dag.  Jesus Kristus bygger sin menighet.  Han bygger ikke din hytte på fjellet, det får du gjøre selv. Men ved at du og jeg blir helhjertet involvert i en lokal menighet, og hengir oss der som aldri før gjennom å melde oss til tjeneste både til Gud og til lederne i menigheten, skal vi få oppleve det som mange av oss drømmer om. Det åndelige livet og temperaturen i en menighet kan måles i hvor stor den frivillige innsatsen er.  Bli involvert!

Ventingen er over.  ”Godot” kommer ikke.  Han har kommet.  La oss endelig sette i gang å begynne å gjøre det vi har hørt forkynt i alle år og vinne verden for Kristus, en for en!  Før vi vet ordet av det vil kanskje til og med vår virkelighet begynne å stemme overens med det vi leser i Bibelen.

Vennlig hilsen,

Erik J Bedsvaag
Pastor
 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.