Menigheten vår er velsignet med mange barn,  de er vår fremtid og derfor veldig viktige. Et av tilbudene vi har til barna er søndagsskolen vår, som kjøres parallelt med formiddagsmøtet søndag. Det er mange barn innom søndagsskolen hver søndag.Vi deler søndagsskolen inn i aldersgruppene 1-5 år og 6-12 år.

6-12 års gruppa har barnemøter med frisk forkynnelse, sang, lek og konkurranser. Deretter er de i aktivitetssenteret på Spenst. Der er det virkelig full fart og mye morro.

På 1-5 års gruppa har vi mye lek og moro! Vi har en samlingsstund med bibelundervisning, sang og dans med instrumenter og banner. Vi bruker sangene fra Syng Guds Ord for å lære barna bibelvers. Barna får holde på med ulike formingsaktiviteter og spill. Annenhver søndag er også disse barna på aktivitetssenteret til Spenst.

Lær den unge den veien han skal gå. Så viker han ikke fra den når han blir gammel
— Ord.sp. 22, 6

Vi ønsker at barna skal oppleve at det er trygt og morro å være på barnemøte. Vi ønsker at de skal bli mer kjent med Gud og Jesus som sin venn, og at de får kjenne Den Hellige Ånds atmosfære. Vi ønsker at barna skal lære seg noen sentrale bibelvers og bibelfortellinger.

Alle er velkommen på søndagsskolen!