Visjon Norge

Onsdager kl. 01:00 og 13:00

Lørdager kl. 24:00

Søndager kl. 14:00


TV Østfold

Mandager kl. 21:00